Sơn Trịnh: Trung tâm đã tạo nền tảng vững chắc cho em bước vào tìm kiếm công việc của mình.

Sơn Trịnh: Trung tâm đã tạo nền tảng vững chắc cho em bước vào tìm kiếm công việc của mình.

Sau thời gian 1 tháng được trải nghiêm học va thực hành thực tế tại Trung tâm kế toán An Hiểu Minh.

Sau khi kết thúc khóa học kế toán thực tế tại Kế toán An Hiểu Minh bạn Sơn Trịnh đã có bài cảm nhận trên trang facepage củaedf40wrjww2tblNews:NewsNoiDung3

thực tế Chuyên nghiệp An Hiểu Minh”>Trung tâm Đào tạo Kế toán thực tế Chuyên nghiệp An Hiểu Minh như sau: “Sau thời gian 1 tháng được trải nghiêm học va thực hành thực tế tại Trung tâm kế toán An Hiểu Minh. Em cảm thấy đây là một môi trường rất tốt cho việc học tập và rèn luyện, ngoài cơ sở vật chất đầy đủ, bên cạnh đó còn có đội ngũ giáo viên rất nhiệt huyết trong việc giảng dạy,các anh chị luôn giúp đỡ chúng em trong việc học tập để đạt hiệu quả cao nhất, tạo nên tảng vững chắc cho em để bước vào tìm kiếm việc làm cho mình. Em xin chân thành cảm ơn các anh chị…(Chị Giang, chị Lam, anh Tấn,….). Cuối cùng e xin chúc Trung tâm mình ngày càng thành công hơn nữa trong sự nghiệp giảng dạy, và ngày càng có đông học viên biết đến trung tâm mình.

Ý kiến bình luận