Trang chủ Chia sẻ kinh nghiệm Nghiệp vụ kế toán

CÁCH HẠCH TOÁN HÀNG NHẬP KHẨU

CÁCH HẠCH TOÁN HÀNG NHẬP KHẨU 1. Hạch toán giá trị của hàng nhập khẩu Theo Khoản 5, Điều 1, Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 4.1 Điều 69, Thông tư số...

Xem tiếp

HẠCH TOÁN GIÁ TRỊ HÀNG NHẬP KHẨU

Theo Khoản 5, Điều 1, Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 4.1 Điều 69, Thông tư số 200/2014/TT-BTC :  TH1: Khi mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ thanh toán ngay bằng ngoại...

Xem tiếp