Trang chủ Chia sẻ kinh nghiệm Nghiệp vụ kế toán

HẠCH TOÁN GIÁ TRỊ HÀNG NHẬP KHẨU

Theo Khoản 5, Điều 1, Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 4.1 Điều 69, Thông tư số 200/2014/TT-BTC :  TH1: Khi mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ thanh toán ngay bằng ngoại...

Xem tiếp