8 Nguyên tắc kế toán cơ bản mà Kế toán cần phải biết

Xin chào các bạn, với mong muốn chia sẻ nhiều hơn kiến thức về Kế toán, thuế đến với những ai quan tâm. Bài viết lần này mà Kế toán An Hiểu Minh muốn chia sẻ là “8 Nguyên tắc kế toán cơ bản mà Kế toán cần phải biết” vì trong kế toán chúng ta đang áp dụng rất nhiều mà đôi khi chúng ta chưa rõ mình đang áp dụng quy tắc nào?

Hãy cùng bắt đầu với “8 Nguyên tắc kế toán cơ bản” các bạn nhé!

Nguyên tắc 1: Cơ sở dồn tích

Ví dụ 1: Kế toán An Hiểu Minh thanh toán cho hãng xe khách trong tháng 5/N cho các chuyến đi thực hiện vào tháng 6/N với số tiền 30.000.000 đồng (Chưa bao gồm VAT). Chi phí sẽ được ghi nhận vào thời điểm tháng 6/N chứ không ghi nhận vào tháng 5/N.

Ví dụ 2: Ngày 01/01/N Kế toán An Hiểu Minh nhận được một khoản tiền của khách là 100.000.000 đồng (Chưa bao gồm VAT) cho lô hàng sẽ giao vào ngày 02/02/N. Đến ngày 02/02/N Kế toán An Hiểu Minh thực hiện giao số hàng trị giá 100.000.000 đồng trên đến khách hàng. Vậy thời điểm ghi nhận Doanh thu là ngày mà Kế toán An Hiểu Minh thực hiện việc giao hàng đến khách hàng là ngày 02/02/N.

Qua 2 ví dụ trên chúng ta cùng đến với khái niệm của nguyên tắc đầu tiên “Cơ sở dồn tích” như sau: “Mọi nghiệp vụ Kinh tế, tài chính của Doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền”.

Nguyên tắc 2: Hoạt động liên tục

Ví dụ 1: Một Doanh nghiệp về khai thác tài nguyên  có giấy phép hoạt động khai thác đến 30/05/N+1 và lãnh đạo công ty chưa xin gia hạn cho giấy phép này. Vì vậy, khả năng đến ngày 30/05/N+1 doanh nghiệp sẽ phải tạm dừng hoạt động. Vì vậy tại ngày 31/12/N DN lập BCTC dựa trên giả định hoạt động không liên tục.

Ví dụ 2: Dự kiến tháng 10/N+1 công ty sẽ giải thể (không quá 12 tháng kể từ ngày lập Báo cáo tài chính 31/12/N), vì vậy DN sẽ lập BCTC trên giả định hoạt động không liên tục.

Từ ví dụ trên khái niệm “Hoạt động liên tục” như sau: Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định là DN hoạt động liên tục va sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần, nghĩa là doanh nghiệp không có ý định cũng như không buộc phải ngừng hoạt động hoặc phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình.

Câu hỏi 1 đặt ra là: “Vì sao chúng ta cần quan tâm đến việc Doanh nghiệp có hoạt động liên tục hay không?” Vì khi Doanh nghiệp hoạt động không liên tục thì việc lập Báo cáo tài chính sẽ khác với việc lập BCTC trên cơ sở giả định hoạt động liên tục như: Tài sản được đánh giá theo giá trị có thể thu hồi, tài sản, nợ phải trả phân loại là ngắn hạn (không bao gồm dài hạn), không trích lập dự phòng, tổn thất tài sản…

Câu hỏi 2 đặt ra là: Thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động, theo mình tìm hiểu thì không có khái niệm rõ ràng nào nêu chi tiết cụ thể về khải niệm thu hẹp đáng kể quy mô, các bạn cần tìm hiểu thế nào là Doanh nghiệp có quy mô? Doanh nghiệp được phân thành 3 loại như sau: Doanh nghiệp siêu nhỏ, Doanh nghiệp nhỏ và vừa còn lại là Doanh nghiệp lớn. Tiêu chí để đánh giá có thể thấy ở 2 tiêu chí: Số lượng người lao động tham gia bảo hiểm bình quân, tổng Doanh thu của năm hoặc tổng nguồn vốn. Các bạn tìm hiểu và thảo luận thêm về vấn đề này với Kế toán An Hiểu Minh và mình sẽ có bài viết chi tiết về vấn đề này.

Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu về nguyên tắc này ở những bài viết khác của Kế toán An Hiểu Minh các bạn nhé, còn ở nội dung bài viết này chúng ta cùng nhau hiểu về khái niệm của nguyên tắc này thôi.


Kế Toán An Hiểu Minh – Đào tạo Kế toán thực tế, dịch vụ thuế, kế toán cho Doanh nghiệp số 1 tại Thanh Hoá!

Địa chỉ:

CS1: 279 Nguyễn Tĩnh – P. Đông Hương – TP. Thanh Hóa

CS2: 86 Lê Lai – P. Đông Hương – TP. Thanh Hóa

CS 3: Thôn Giang Tây – Quảng Lưu – Quảng Xương – Thanh Hóa

CS 4: 84 Chi Lăng, Phố Thành Mai, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa (Cổng sau Trường Đại học Hồng Đức)

Tiktok: KeToanAnHieuMinh

Facebook: https://www.facebook.com/KeToanAnHieuMinh

Youtube: Kế toán An Hiểu Minh

Website: http://KeToanAnHieuMinh.Vn/

Hotline: 0947.522.858 – 0329.522.858 – 0968.522.858 – 0972.522.858

 

Ý kiến bình luận