Trang chủ Chia sẻ kinh nghiệm

HẠCH TOÁN GIÁ TRỊ HÀNG NHẬP KHẨU

Theo Khoản 5, Điều 1, Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 4.1 Điều 69, Thông tư số 200/2014/TT-BTC :  TH1: Khi mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ thanh toán ngay bằng ngoại...

Xem tiếp

CÁCH TÍNH THUẾ TNDN NĂM 2020

CÁCH TÍNH THUẾ TNDN NĂM 2020 Theo quy định, đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có thu nhập chịu thuế thì phải nộp thuế thu nhập doanh...

Xem tiếp