Trang chủ Chia sẻ kinh nghiệm

CÁCH HẠCH TOÁN HÀNG NHẬP KHẨU

CÁCH HẠCH TOÁN HÀNG NHẬP KHẨU 1. Hạch toán giá trị của hàng nhập khẩu Theo Khoản 5, Điều 1, Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 4.1 Điều 69, Thông tư số...

Xem tiếp

THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ? ĐẶC ĐIỂM THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Thuế bảo vệ môi trường (BVMT) là thuế gián thu, thu vào sản phẩm hàng hóa...

Xem tiếp