CÁC TÀI KHOẢN LƯỠNG TÍNH TRONG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

CÁC TÀI KHOẢN LƯỠNG TÍNH TRONG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

– Tài khoản kế toán lưỡng tính là những tài khoản có thể có số dư cuối kỳ bên nợ mà cũng có thể có số dư cuối kỳ bên có. Trong khi các tài khoản khác chỉ được dư nợ hoặc dư có hoặc không có số dư cuối kỳ.

Các tài khoản lưỡng tính

TK 131

Phải thu của khách hàng

TK 331

Phải trả cho người bán

TK 138

Phải thu khác

TK 334

Phải trả cho người lao động

Tk 338

Phải trả khác

I. Các tài khoản kế toán lưỡng tính gồm:

Tài khoản đầu 1:

TK 131: Phải thu của khách hàng

TK 138: Phải thu khác

Tài khoản đầu 3:

TK 331: Phải trả cho Người bán

TK 333: Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước

TK 334: Phải trả cho Người lao động

TK 338: Phải trả khác

Tài khoản đầu 4:

Tài khoản 421: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Có thể có số dư Nợ hoặc số dư Có. (Đây là 1 Tài khoản đặc biệt)

Số dư bên Nợ: Số lỗ hoạt động kinh doanh chưa xử lý.

Số dư bên Có: Số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc chưa sử dụng. 

  • Những loại TK tài sản (Tài khoản đầu 1) chỉ có số dư bên Nợ nhưng tài khoản (131, 138) lại có số dư bên Có khi:

– Khách hành trả thừa và đặt trước tiền mua hàng (TK 131)

– Số tiền thu thừa của đối tượng đang chờ xử lý (TK 138)

  • Những tài khoản Nguồn vốn (TK đầu 3) thường chỉ có số dư bên Có nhưng những TK như ( 331, 333, 334, 338) lại có số dư bên Nợ khi:

– Đặt trước tiền hàng cho nhà cung cấp (TK 331)

– Trả tiền thừa tiền cho nhà cung cấp (TK 331)

– Trả nhầm lương cho nhân viên A sang nhân viên B qua tài khoản ngân hàng nhưng tổng sổ tiền không thay đổi (TK 334)

– Thừa thuế (TK 333)

– Kiểm kê phát hiện thừa hàng hóa (TK 338).

II. Cách định khoản hạch toán các tài khoản lưỡng tính:

VÍ DỤ 1:

– Ngày 01/07/2020 Công ty An Hiểu Minh bán 1 lô hàng trị giá 100 triệu, thuế GTGT 10% cho Công ty Hoàng Gia, Công ty Hoàng Gia đã nhận được hàng và chưa thanh toán

Nợ TK 131: 110.000.000

              Có TK : 511:  100.000.000

              Có TK : 3331: 10.000.000

– Ngày 05/07/2020, Công ty An Hiểu Minh nhận tiền ứng trước của công ty Hàm Rồng là 100 triệu bằng tiền gửi ngân hàng (đã có giấy báo có của ngân hàng)

Nợ TK 112: 100.000.000

Có TK 131 (Dư có): 100.000.000

Số dư của 2 tài khoản 131 Dư Nợ và 131 Dư Có không được bù trừ cho nhau.

VÍ DỤ 2:

– Ngày 30/3/2020 Công ty An Hiểu Minh khi kiểm kê phát hiện thiếu hàng hóa trị giá 10.000.000đ

Nợ TK 138  : 10.000.000

       Có TK 156 :  10.000.000

– Công ty phạt và trừ vào lương của thủ kho về số tiền bị thiếu hàng hóa là 10.000.000đ

Nợ TK 334 : 10.000.000đ

         Có TK 138  : 10.000.000đ

Vậy là Kế toán An Hiểu Minh đã hướng dẫn các bạn các tài khoản lưỡng tính trong hệ thống tài khoản kế toán. Chúc các bạn thành công!

Tăng Hòa


THAM KHẢO BÀI VIẾT KHÁC: ĐIỀU KIỆN KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO 

 

 

 

Ý kiến bình luận