KHÓA HỌC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

KHÓA HỌC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Trung tâm Đào tạo Kế toán thực tế Chuyên nghiệp An Hiểu Minh tổ chức khoá học “Kế toán Hành chính sự nghiệp thực tế” nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của người học. 
Thực tế cho thấy, đa phần các bạn sinh viên được đào tạo Kế toán Doanh nghiệp, sau khi tốt nghiệp lại làm kế toán trong các đơn vị Hành chính sự nghiệp, giữa hai chế độ kế toán có sự khác biệt nhất định. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn Trung tâm Đào tạo Kế toán thực tế Chuyên nghiệp An Hiểu Minh tổ chức khoá học “Kế toán Hành chính sự nghiệp thực tế” nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của người học.

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

– Các bạn sinh viên chuyên ngành Kế toán – Tài chính.

– Các Kế toán mới vào công tác tại các đơn vị Hành chính sự nghiệp.

– Thủ trưởng các đơn vị Hành chính sự nghiệp.

– Các đối tượng quan tâm khác.

II. NỘI DUNG KHOÁ HỌC

1. Nhập môn kế toán trong đơn vị Hành chính sự nghiệp

– Hướng dẫn chi tiết hệ thống tài khoản kế toán trong đơn vị Hành chính sự nghiệp, Kết cấu tài khoản, phương pháp kế toán của từng tài khoản.

– Hướng dẫn chi tiết mục lục ngân sách hiện hành của Nhà nước.

– Thực hành định khoản thông qua bài tập giả định về một đơn vị Hành chính sự nghiệp (Từ số

dư đầu kỳ, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ, lên Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán).

– Thực hành hoàn thiện chứng từ cho các nghiệp vụ phát sinh trong đơn vị Hành chính sự nghiệp.

2. Thực hành Kế toán trong đơn vị Hành chính sự nghiệp

Từ Bộ chứng từ thực tế tại một đơn vị Hành chính sự nghiệp (Trường học, Bệnh viện, BQL rừng phòng hộ …), Học viên được hướng dẫn chi tiết các phần hành sau:

   – Nhận dự toán, rút dự toán.

   – Chi các hoạt động hành chính sự nghiệp: Chi hoạt động thường xuyên, không thường xuyên.

   – Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán.

   Công cụ hạch toán: Phần mềm Kế toán Hành chính sự nghiệp MISA Mimosa.NET2019

Hotline: 0329.522.858 (Ms Hoài) – 0961.522.858 ( Ms Hà)

BÀI VIẾT KHÁC: http://ketoananhieuminh.vn/khoa-tin-hoc-van-phong-danh-cho-thieu-nhi/


Kế toán An Hiểu Minh – Lấy tâm dựng tầm!

Các bạn tìm hiểu khóa học Kế toán thực tế chuyên sâu có thể tham khảo: Lớp học thực hành Kế toán thuế An Hiểu Minh tại Thanh Hóa

Ý kiến bình luận