Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch tạm dừng ứng dụng để bảo trì hệ thống từ 09/3 đến 10/3

Theo nội dung Thông báo Số 94/TB-TCT ngày 01/3/2018 của Tổng Cục thuế  về Kế hoạch tạm dừng ứng dụng để bảo trì các hệ thống, cụ thể:

          Kể từ 17h Thứ sáu ngày 09/3/2018 đến 17h Thứ 7 ngày 10/3/2018 các ứng dụng trên hệ thống của Tổng cục thuế tạm dừng ứng dụng để bảo trì các hệ thống, bao gồm:

  1. Nộp thuế điện tử.
  2. Hóa đơn điện tử có mã xác thực.
  3. Thuế điện tử dành cho cá nhân.
  4. Trao đổi Thông tin với Kho bạc.
  5. Cấp mã số thuế cho Sở kế hoạch và đầu tư.
  6. Trao đổi thông tin giữa Cơ quan thuế và Cơ quan Tài nguyên môi trường.

           Ngoài thời gian trên Hệ thống các ứng dụng hoạt động bình thường.

Toàn bộ thông báo:

Ý kiến bình luận