Thi cấp Chứng chỉ Tin học – Chuẩn CNTT tại Thanh Hóa

Thi cấp Chứng chỉ Tin học tại Thanh Hóa
Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT “Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản” theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT”
Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TTLT/BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ; Thông tư số 11/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn.

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-SGDĐT và 47/QĐ-SGDĐT ngày 20/01/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá về việc cho phép Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hoá tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tin học, tổ chức thi và cấp chứng chỉ “chuẩn kỹ năng sử dụng cơ bản”.

Căn cứ biên bản hợp tác đào tạo số

09/2017/BBHTĐT ngày 01 tháng 03 năm 2017 giữa Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Sở thông tin và truyền thông Thanh Hóa và Công ty TNHH An Hiểu Minh.Công ty TNHH An Hiểu Minh thông báo tổ chức mở lớp bồi dưỡng, ôn tập và thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT chuẩn Cơ bản như sau:

I. Đối tượng tuyển sinh:

– Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị;- Sinh viên và các đối tượng khác có nhu cầu.

– Đối với các cơ quan tổ chức đăng ký đề nghị gửi kèm theo danh sách học viên
II. Hồ sơ đăng ký:

1. Cá nhân trực tiếp đến đăng ký tại Trung tâm hoặc thông qua tổ chức để đăng ký dự thi với Trung tâm.

2. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

– Đơn đăng ký theo mẫu (tải về tại đây);

– Hai (02) ảnh 4cm x 6cm; mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh;

– Bản sao một trong các giấy tờ: chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
III. Học phí và lệ phí thi:

1. Bồi dưỡng và thi: 1.500.000 VNĐ / 01 học viên / 12 buổi (60 tiết)

2. Lệ phí thi lại: 250.000 đồng / học viên / lần;

IV. Liên hệ đăng ký:

Trung tâm Đào tạo Kế toán – Tin học An Hiểu Minh

Số 279 Nguyễn Tĩnh, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá;

Số điện thoại: 02373. 722.858

Email: lienheanhieuminh@gmail.com, 
Hoặc liên hệ trực tiếp: 0968.522.858 (Ms Liên) – 0947.522.858 (Mr Tấn)
Ý kiến bình luận