7 việc cần làm trong tháng 01/2019

7 VIỆC KẾ TOÁN CẦN LÀM TRONG THÁNG 1/2019

  • Thứ nhất: Đăng ký thang bảng lương với phòng lao động thương binh và xã hội.

     Ngày 16/11/2018, chính phủ ban hành nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng, và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Theo đó mức lương tối thiểu của các vùng đều tăng, và nếu như thang bảng lương của bạn đang áp dụng cho năm 2018 không còn phù hợp, bạn sẽ phải làm lại và nộp lại thang bảng lương cho phòng lao động thương binh và xã hội

Lưu ý: Doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động không phải gửi thang bảng lương (Theo nghị định 121/2018/NĐ-CP.

  • Thứ hai: Xây dựng quy chế lương cho năm 2019

Nếu như quy chế lương của bạn năm 2018 xay dựng mức lương cơ bản bằng với mức lương tối thiểu vùng, thì đương nhiên năm 2019 bạn sẽ phải xay dựng lại quy chế lương, bởi mức lương tối thiểu vùng năm 2019 tăng  lên theo nghị định 157/2018/NĐ-CP.

  • Thứ ba: Soạn thảo phụ lục hợp đồng lao động cho năm 2019

       Lương của người lai động thay đổi, đồng nghĩa bạn sẽ phải soạn thảo phụ lục hợp đồng điều chỉnh lại mức lương cho người lao động.

  • Thứ tư: Soạn thảo quyết định tăng lương cho người lao động.
  • Thứ năm: Làm thủ tục báo tăng mức đóng bảo hiểm :

Công ty bạn có tham gia đóng bảo hiểm cho người lao động, nếu mức đóng hiện tại thâó hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2019, bạn sẽ phải làm thủ tục báo tăng mức lương ddóng bảo hiểm cho người lao động.

  • Thứ sáu: Nộp tờ khai thuế

Nộp tờ khai thuế tháng 12/2018

       Nếu công ty bạn khai thuế theo tháng, bạn nộp tờ khai thuế tháng 12/2018 chậm nhất vào ngày 20/01/2019 : Tờ khai thuế GTGT, TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và các tờ khai kkhác.

Nộp tờ khai quý 4/2018

       Nếu công ty bạn khai thuế theo quý, bạn nộp tờ khai quý 4/2018 chậm nhất vào ngày 30/01/2019: Tờ khai thuế GTGT, TNCN, báo cáotình hình sử dụng hóa đơn và các tờ khai kkhác.

  • Thứ bảy: Nộp tiền thuế

       Nếu công ty bạn kê khai thuế theo tháng và phát sinh số thuế phải nộp của tháng 12/2018, bạn nộp tiền thuế chậm nhất vào ngày 20/01/2019.

       Nếu công ty bạn kê khai thuế theo quý và phát sinh số thuế phải nộp của quý 4/2018, bạn nộp thuế chậm nhất váo ngày 30/01/2019.

Nộp tiền thuế môn bài: Chậm nhất ngày 30/01/2018 nộp tiền lệ phí môn bài cho năm 2019.

Chúc các bạn thành công! Mọi thắc mắc cần giải đáp các bạn có thể Comment trực tiếp ở phần bình luận để được hỗ trợ!

BÀI LIÊN QUAN: HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN

———————————————————————————————————————————————————

Kế toán An Hiểu Minh – Lấy tâm dựng tầm!

Các bạn tìm hiểu khóa học Kế toán thực tế chuyên sâu có thể tham khảo: Lớp học thực hành Kế toán thuế An Hiểu Minh tại Thanh Hóa.

Ý kiến bình luận