THỦ TỤC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN MỚI NHẤT

THỦ TỤC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN MỚI NHẤT

1. Trình tự thực hiện

  • Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.
  • Thủ tục không mất phí và nhận giấy hẹn trả kết quả.
  • Trong vòng 03 ngày không tính thứ 7,CN Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thủ tục tạm ngừng hoạt động cho công ty.
  • Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh thì Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • Căn cứ giấy hẹn, Doanh nghiệp lên nhận kết quả.

2. Thành phần hồ sơ.

  • Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của công ty.
  • Mẫu quyết tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Hội đồng thành viên
  • Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp- Phụ lục II-21 thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 11/03/2019.
  • Giấy ủy quyền và chứng minh thư photo của người đi làm thủ tục nếu không phải là người đại diện pháp luật đi nộp.

3. Kết quả

Doanh nghiệp nhận kết quả là thông báo về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của công ty.

Lưu ý:

– Thời gian đăng ký tạm ngừng kinh doanh là bắt đầu từ 10 ngày sau khi nộp thông báo tạm ngừng lên Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Thời hạn tạm dừng kinh doanh không quá một năm. Sau khi thời hạn tạm ngừng kết thúc, doanh nghiệp có thể gia hạn thêm một năm nữa nhưng tổng thời gian tạm ngừng liên tiếp không được quá hai năm.

Bài viết khác: Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên: http://ketoananhieuminh.vn/thu-tuc-tang-von-dieu-le-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien/

                                                                                              Tăng Hòa    

 

 

Ý kiến bình luận