Chính sách tăng lương 2023 áp dụng từ ngày 1.7

Tăng lương 2023 áp dụng từ ngày 1.7 | Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành) hãy cùng Trung tâm Kế Toán An Hiểu Minh tìm hiểu thêm các chính sách mới

NỘI DUNG CHÍNH [Ẩn]

 • 1. Tăng 20,8% mức lương cơ sở trong chính sách tăng lương 2023 
 • 2. Tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp BHXH trong chính sách tăng lương 2023 
  • 13 khoản hưởng, trợ cấp bảo hiểm xã hội tính theo lương cơ sở hiện hành và mức dự kiến từ ngày 01/7/2023
  • 3. Tải về mẫu file Excel bảng lương thực tế đầy đủ công thức tính

1. Tăng 20,8% mức lương cơ sở trong chính sách tăng lương 2023 

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Quốc hội diễn ra ngày 11.11.2022 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước:

Bắt đầu ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, ng chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng (thay cho mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng như hiện nay)

Căn cứ theo Nghị quyết số 69/2022/QH15 & Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP, mức lương tối thiểu hiện đang được áp dụng với từng vùng như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu tháng áp dụng hết ngày 30/6/2023

(đồng/tháng)

Mức lương tối thiểu tháng áp dụng từ 1/7/2023

(đồng/tháng)

Vùng I

4.420.000 

4.680.000

Vùng II

3.920.000 

4.160.000

Vùng III

3.430.000

3.640.000

Vùng IV

3.070.000 

3.250.000

2. Tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp BHXH trong chính sách tăng lương 2023 

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Quốc hội diễn ra ngày 11.11.2022 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 áp dụng từ ngày 1/7:

(1) Tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp khi tăng lương 2023

Tại Điều 63 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về việc điều chỉnh tiền lương đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một lần

 • Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1/1/2016 trở đi: Mức hưởng lương được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

 • Người lao động tham gia BHXH trước ngày 1/1/2016: Mức hưởng lương hưu được căn cứ vào mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí, nghĩa là lương cơ sở tăng thì mức hưởng lương hưu cũng sẽ tăng từ 1/7/2023.

Như vậy, đối với nhóm đối tượng người lao động tham gia BHXH trước ngày 01/01/2016, mức hưởng lương hưu được căn cứ vào mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí. Trong trường hợp lương cơ sở tăng, mức hưởng lương hưu cũng sẽ tăng theo.

(2) Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị khi tăng lương 2023

Tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định về chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2022 – 2025 như sau:

– Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

– Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Dựa vào các quy định trên, mức chuẩn trợ cấp người có công với cách mạng năm 2023 sẽ là:

 • Từ ngày 01/01/2023 đến 30/6/2023: Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng sẽ vẫn giữ nguyên như mức chuẩn hiện nay là 1.624.000 đồng.

 • Từ ngày 01/7/2023: Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng sẽ được điều chỉnh tăng bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị giai đoạn 2022 – 2025 là 2.000.000 đồng.

(3) Tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở khi tăng lương 2023

Từ ngày 01/01/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị (cụ thể sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết trong thời gian tới)

Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương.

Kham khảo thêm:

Lương tháng 13, tiền thưởng Tết có phải nộp thuế TNCN không?​ – TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ – TIN HỌC THỰC TẾ AN HIỂU MINH (ketoananhieuminh.vn)

File Excel tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công, tiền thưởng 2023 – TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ – TIN HỌC THỰC TẾ AN HIỂU MINH (ketoananhieuminh.vn)

13 khoản hưởng, trợ cấp bảo hiểm xã hội tính theo lương cơ sở hiện hành và mức dự kiến từ ngày 01/7/2023

                                                            13 khoản hưởng, trợ cấp bảo hiểm xã hội tính theo mức tăng lương cơ sở dự kiến từ ngày 01/7/2023

Tải về file Excel khoản hưởng, trợ cấp bảo hiểm xã hội tính theo lương cơ sở:  CacMucHuongBHXH

3. Tải về mẫu file Excel bảng lương thực tế đầy đủ công thức tính

Trước khi tiến hành xây dựng thang lương, bảng lương, doanh nghiệp cần nắm rõ một số quy định áp dụng chính sách tăng lương 2023 sau:

– Doanh nghiệp có thể xây dựng nhiều hoặc ít bậc lương hơn; nhóm chức danh, vị trí công việc khác nhau

Tải về file Excel Mẫu bảng chấm công, thang bảng lương có công thức tính đầy đủ chi tiết: BANG-LUONG-

– Từ ngày 01/01/2021, theo Bộ luật Lao động 2019 thì không còn bắt buộc khoảng cách giữa hai bậc lương liền kề nhau tối thiếu là 5% (do đó, doanh nghiệp được quyền tự quyết định khoảng cách giữa các bậc lương cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp mình).

– Từ ngày 01/7/2022, theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP thì không còn quy định mức lương của người lao động làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Do đó, cần lưu ý nội dung sau:

 • Đối với các doanh nghiệp thành lập mới từ ngày 01/7/2022 trở đi khi xây dựng thang lương, bảng lương thì không cần cộng thêm tối thiểu 7% đối với công việc đã qua học nghề, đào tạo nghề.

 • Đối với các doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/7/2022, nếu trước đó trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các thỏa thuận khác có nội dung “người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề thì lương cao hơn mức tối thiểu vùng ít nhất 7%” thì doanh nghiệp tiếp tục thực hiện (trừ các bên có thỏa thuận khác).

___________________________________________________________________________________________________________

 

Kế Toán An Hiểu Minh – Kế toán số 1 tại Thanh Hoá!
Địa chỉ:
CS1: 279 Nguyễn Tĩnh – P. Đông Hương – TP. Thanh Hóa
CS2: 86 Lê Lai – P. Đông Hương – TP. Thanh Hóa
CS 3: Thôn Giang Tây – Quảng Lưu – Quảng Xương – Thanh Hóa
CS 4: 84 Chi Lăng, Phố Thành Mai, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa (Cổng sau Trường Đại học Hồng Đức)
Tiktok: KetoanAnHieuMinh
Facebook: https://www.facebook.com/ketoananhieuminh
Youtube: Kế toán An Hiểu Minh
Website: http://ketoananhieuminh.vn/
Hotline: 0947.522.858 (Mr. Tấn) – 0329.522.858 (Ms. Ánh) – 0332.522.858 (Ms. Oanh)

 

 

 

 

 

Ý kiến bình luận