Hướng dẫn Quyết toán thuế đối với cá nhân có 2 nguồn thu nhập trở lên

Trên thực tế có nhiều trường hợp, một cá nhân có thể có nhiều nguồn thu nhập khác nhau, tại nhiều địa điểm khác nhau. Họ thắc mắc về cách tính thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này được thực hiện như thế nào? Trong bài viết này,Kế toán An Hiểu Minh giới thiệu đến bạn đọc cách tính, quyết toán thuế cho cá nhân có 2 nguồn thu nhập trở lên theo quy định hiện hành.

1. Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân có 2 nguồn thu nhập trở lên

Để tính thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân có 2 nguồn thu nhập trở lên thì cần phải nắm rõ quy định về khấu trừ thuế. Theo khoản 1, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về việc khấu trừ thuế TNCN như sau:

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, quy định cụ thể như sau:

 • Thu nhập từ tiền lương, tiền công;
 • Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi;
 • Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác.

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Có thể thấy:

 • Cá nhân có thu nhập từ 2 nơi và ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì tính thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.
 • Cá nhân có thu nhập từ nhiều nơi trong đó có nơi ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng (thời vụ, giao khoán…) mà mức lương từ 2.000.000 đồng/ lần hoặc 2.000.000 đồng/ tháng trở lên thì phải khấu trừ 10% (không được làm cam kết vì có thu nhập 2 nơi).

2. Hướng dẫn cách tính giảm trừ cho bản thân và người phụ thuộc đối với cá nhân có thu nhập

Giảm trừ cho bản thân và người phụ thuộc được đối với cá nhân có thu nhập được quy định tại khoản 1, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về việc giảm trừ gia cảnh. Theo đó, giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế:

 • Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.
 • Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh.

Mặt khác, theo Công văn 34683/CT-TTHT ngày 26/5/2017 của Cục Thuế Hà Nội, nếu trường hợp ký hợp đồng lao động trên 3 tháng ở hai nơi thì người nộp thuế được phép giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một đơn vị chi trả thu nhập và giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc tại cơ quan chi trả thu nhập khác.


3. Cá nhân có nhiều nguồn thu nhập quyết toán thuế theo nơi nào?

Căn cứ Khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế. Theo đó:

 • Trường hợp cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công tại hai nơi trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức chi trả đã khấu trừ thì cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm.
 • Trường hợp không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất trong năm thì cá nhân tự lựa chọn nơi nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả hoặc nơi cá nhân cư trú.

4. Quyết toán thuế cho cá nhân có thu nhập 2 nơi trở lên thế nào?

Quyết toán thuế cho cá nhân có thu nhập 2 nơi được quy định tại công văn 801/TCT – TNCN ngày 02/03/2016 của Tổng cục thuế. Theo đó, tổ chức chi trả thu nhập không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không đều có trách nhiệm quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền. Chỉ trừ trường hợp tổ chức không phát sinh chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Tức là, tổ chức chi trả thu nhập trả lương cho ai thì phải quyết toán thuế TNCN cho người đó. Nếu tổ chức này không trả lương thì không phải quyết toán, hướng dẫn quyết toán cho cá nhân như sau:

 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nếu cá nhân không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai này thì được ủy quyền quyết toán tại tổ chức trả thu nhập ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên.
 • Nếu cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

5. Cơ sở pháp lý

 • Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2014;
 • Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;
 • Công văn 34683/CT-TTHT ngày 26/5/2017 của Cục Thuế Hà Nội.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về vấn đề cách tính, quyết toán thuế cho cá nhân có 2 nguồn thu nhập trở lên theo quy định pháp luật hiện hành. Qua bài viết này, Kế toán An Hiểu Minh mong rằng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

_____________________________________________________
Kế Toán An Hiểu Minh – Kế toán số 1 tại Thanh Hoá!
Địa chỉ:
CS1: 279 Nguyễn Tĩnh – P. Đông Hương – TP. Thanh Hóa
CS2: 86 Lê Lai – P. Đông Hương – TP. Thanh Hóa
CS 3: Thôn Giang Tây – Quảng Lưu – Quảng Xương – Thanh Hóa
CS 4: 84 Chi Lăng, Phố Thành Mai, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa (Cổng sau Trường Đại học Hồng Đức)
Tiktok: KetoanAnHieuMinh
Youtube: Kế toán An Hiểu Minh
Hotline: 0947.522.858 (Mr. Tấn) – 0329.522.858 (Ms. Ánh) – 0332.522.858 (Ms. Oanh)
Ý kiến bình luận