Tạm ứng lương thưởng năm 2022 và những lưu ý cho Kế toán

Thời gian thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2022 tại một số đơn vị đầu năm Kế toán An Hiểu Minh đã gặp khá nhiều Công ty tạm ứng một phần tiền lương, thưởng cuối năm vì dòng tiền tài chính của họ không đảm bảo, số còn lại thanh toán ngoài Tết Nguyên đán hoặc trong năm 2023. Vậy Kế toán cần lưu ý những gì về Kế toán và Thuế trong trường hợp này.

Nội dung

  1. Về khoản thuế TNCN
  2. Về chi phí thuế TNDN
  3. Công tác hạch toán Kế toán

1.Về khoản thuế TNCN

– Bản chất của Thuế TNCN sẽ tính khi thực nhận, do vậy tháng 12 sẽ không tính thuế và không đưa vào quyết toán thuế TNCN năm 2022.
– Nếu thanh toán trong năm 2023 sẽ đưa vào tờ khai và quyết toán thuế TNCN năm 2023.
– Bạn nên cân nhắc sẽ gây ra tình trang tháng 12; quý 4/2022 số thuế TNCN giảm xuống nhưng sang năm 2023 sẽ đẩy phần thu nhập thực nhận cao hơn từ đó thuế TNCN cao hơn, có thể cá nhân này không thuộc diện nộp thuế nhưng do nhận cả phần thu nhập năm 2022 trong năm 2023 nên nộp thuế. Kế toán sẽ phải giải thích cho họ hiểu rõ phần thuế TNCN này sẽ được hoàn lại khi quyết toán năm 2023.
 

2.Về chi phí thuế TNDN

– Khoản tạm ứng liên quan đến thực nhận không liên quan đến mặt chi phí, do vậy Kế toán vẫn phải ghi nhận khoản tiền lương thưởng vào năm 2022
– Lưu ý nữa với phần chi trả trong năm 2023, nếu Kế toán chi trả khoản tiền lương này phải thanh toán trước thời hạn quyết toán thuế TNDN năm 2022 thì khoản chi phí tiền lương, thưởng này mới được trừ. Trường hợp có sử dụng quỹ dự phòng tiền lương thì quỹ dự phòng này đẩy kéo dài đến 30/6/2023. 
 

3.Công tác hạch toán kế toán

– Đối với những doanh nghiệp sản xuất liên quan đến công tác tính giá thành, Kế toán nên trích trước hàng tháng nếu công tác lập kế hoạch đầu năm của bạn tương đối tốt, nếu hạch toán vào tháng 12/2022 sẽ đội giá thành sản phẩm lên bất thường. Nếu không thực hiện trích trước thì khi đó sẽ phụ thuộc vào kinh nghiệm của cá nhân Kế toán.
“Đến một độ tuổi nào đó, em sẽ phải học cách tự mình bật ô. Khi ấy, sẽ chẳng còn một ai đội mưa đến đón em nữa rồi.”
 
_____________________________________________________
Kế Toán An Hiểu Minh – Kế toán số 1 tại Thanh Hoá!
Địa chỉ:
CS1: 279 Nguyễn Tĩnh – P. Đông Hương – TP. Thanh Hóa
CS2: 86 Lê Lai – P. Đông Hương – TP. Thanh Hóa
CS 3: Thôn Giang Tây – Quảng Lưu – Quảng Xương – Thanh Hóa
CS 4: 84 Chi Lăng, Phố Thành Mai, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa (Cổng sau Trường Đại học Hồng Đức)
Tiktok: KetoanAnHieuMinh
Youtube: Kế toán An Hiểu Minh
Hotline: 0947.522.858 (Mr. Tấn) – 0329.522.858 (Ms. Ánh) – 0332.522.858 (Ms. Oanh)
Ý kiến bình luận