HƯỚNG DẪN CÁC BÚT TOÁN KHI THANH LÝ TSCĐ

Kế toán An Hiểu Minh hướng dẫn các bạn bút toán Thanh lý tài sản cố định trong Doanh nghiệp.

1. Thanh lý nhượng bán tài sản cố định là gì?

TSCĐ thanh lý, nhượng bán là những tài sản đã thu hồi đủ vốn đầu tư, hết thời gian trích khấu hao tài sản cố định, hoặc hư hỏng nặng, lạc hậu, lỗi thời hoặc vì một lý do nào đó doanh nghiệp muốn bán tài sản đó đi để thay thế bằng một tài sản mới, hoặc xử lý để thu hồi vốn.

2. Đặc điểm của hoạt động thanh lý, nhượng bán

– Hoạt động thanh lý, nhượng bán là hoạt động bất thường, do đó nó được hạch toán đưa vào TK 811: Chi phí khác và TK 711: Thu nhập khác.

3. Các bút toán hạch toán thanh lý TSCĐ

– Phản ánh số thu nhập về thanh lý, nhượng bán TSCĐ:

Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)

Có TK 711 – Thu nhập khác (số thu nhập chưa có thuế GTGT)

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

– Các chi phí phát sinh cho hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ, ghi:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 141, 331, … (tổng giá thanh toán).

– Đồng thời ghi giảm nguyên giá TSCĐ thanh lý, nhượng bán, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)

Nợ TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại)

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá)

Có TK 213 – TSCĐ vô hình (nguyên giá).

Chú ý:Hồ sơ thanh lý, nhượng bán TSCĐ gồm có:

 • Biên bản họp hội đồng quản trị về việc thanh lý TSCĐ
 • Quyết định thanh lý TSCĐ
 • Biên bản thanh lý TSCĐ
 • Hợp đồng bán TSCĐ
 • Hóa đơn bán TSCĐ

VD: Công ty TNHH An Hiểu Minh thanh lý 1 chiếc xe ô tô với giá 210.000.000đ (thanh toán bằng CK), thuế GTGT 10%. Biết nguyên giá xe: 700.000.000đ, đã trích khấu hao 550.000.000đ.

Chi phí khấu hao bằng tiền mặt: 2.00.000đ chưa bao gồm thuế GTGT.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Bài giải

 1. Phản ánh thu nhập khi thanh lý TSCĐ
 • Nợ 112: 231.000.000đ

      Có 711: 210.000.000đ

      Có 3331: 21.000.000

 1. Các chi phí phát sinh cho hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ
 • Nợ TK 811: 2.000.000đ

         Nợ TK 1331: 200.000đ

      Có TK 1111: 2.200.000đ

 1. Ghi giảm nguyên giá TSCĐ thanh lý, nhượng bán
 • Nợ TK 214: 550.000.000đ

         Nợ TK 811: 150.000.000đ

                Có TK 211: 700.000.000đ

—————————————————————————————————

Các bài viết khác: Chương trình “Lì xì đầu xuân Canh Tý”

Chúc các bạn thành công! Mọi thắc mắc cần giải đáp các bạn có thể Comment trực tiếp ở phần bình luận bên dưới để được hỗ trợ!

Điện thoại: 02373.722.858 – Fax: 02373.722.858
Hotline: 0329.522.858 (Ms. Hoài) – 0961.522.858 (Ms. Hà)

 

 

 

 

 

Ý kiến bình luận