HẠCH TOÁN CHI PHÍ SỬA CHỮA, NÂNG CẤP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

HẠCH TOÁN CHI PHÍ SỬA CHỮA, NÂNG CẤP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Trong quá trình sử dụng; Tài sản cố định (TSCĐ) bị hao mòn và hư hỏng từng bộ phận do nhiều nguyên nhân khác nhau. Để đảm bảo cho TSCĐ hoạt động bình thường trong suốt thời gian sử dụng; các DN phải tiến hành bảo dưỡng và sửa chữa TSCĐ khi bị hư hỏng.

Do tính chất, mức độ hao mòn và hư hỏng của TSCĐ rất khác nhau  nên tính chất và quy mô của công việc sửa chữa TSCĐ cũng  khác nhau.

Kế toán An Hiểu Minh sẽ giới thiệu cho các bạn một số nội dung về nâng cấp, sửa chữa TSCĐ và cách hạch toán chi phí liên quan:

Căn cứ vào quy mô sửa chữa TSCĐ thì công việc sửa chữa được chia làm 2 loại.

(Theo Điều 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC)

Sửa chữa TSCĐ: là việc duy tu, bảo dưỡng thay thế sửa chữa những hư hỏng phát sinh trong quá trình hoạt động nhằm khôi phục lại năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn ban đầu của TSCĐ.

Nâng cấp TSCĐ: là hoạt động cải tạo, xây lắp, trang bị bổ sung thêm cho TSCĐ nhằm nâng cao công suất chất lượng sản phẩm, tính năng tác dụng của TSCĐ so với mức ban đầu hoặc kéo dài thời gian sử dụng của TSCĐ đưa vào áp dụng quy trình công nghệ sản xuất mới làm giảm chi phí hoạt động của TSCĐ so với trước.

I. Nâng cấp TSCĐ

 Theo Điều 7 Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

Các chi phí đầu tư nâng cấp TSCĐ được phản ánh tăng nguyên giá của TSCĐ đó, không được hạch toán các chi phí này vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

Ví dụ: Công ty Kế toán An Hiểu Minh mua một TSCĐ mới 100% với giá ghi trên hóa đơn 112 triệu đồng, chi phí vận chuyển là 5 triệu đồng, chi phí lăp đặt chạy thử là 3 triệu đồng. TSCĐ có tuổi thọ kỹ thuật là 12 năm, thời gian trích khấu hao của TSCĐ doanh nghiệp dự kiến là 10 năm. TSCĐ được đưa vào sử dụng ngày 01/01/2013.

 1. Nguyên giá TSCĐ = 112 trđ+ 5 trđ+ 3 trđ = 120 trđ
 2. Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 120 trđ : 10 năm = 12 trđ/năm
 3. Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 12 trđ : 12 tháng = 1 trđ/ tháng
 4. Hàng năm doanh nghiệp trích 12 trđ chi phí khấu hao TSCĐ vào chi phí kinh doanh.

Sau 5 năm sử dụng, doanh nghiêp nâng cấp TSCĐ với tổng chi phí là 30 trđ, thời gian sử dụng được đánh giá lại là 6 năm (tăng 1 năm so với thời gian sử dụng đã đăng ký ban đầu) ngày hoàn thành đưa vào sử dụng là 01/01/2018.

 1. Nguyên giá TSCĐ= 120 trđ+ 30trđ = 150 trđ
 2. Số khấu hao lũy kế đã trích = 12 trđ x 5 năm = 60 trđ
 3. Giá trị còn lại trên sổ kế toán = 150 tr – 60 tr = 90 trđ
 4. Mức trích khấu hao trung bình năm = 90 trđ : 6 năm = 15 trđ/năm
 5. Mức trích khấu hao trung bình tháng = 15 trđ : 12 tháng= 1,250 trđ/ tháng
 6. Từ năm 2018 trở đi, DN trích khấu hao vào chi phí sản xuất kinh doanh mỗi tháng 1.250.000đ đối với TSCĐ được nâng cấp.

II.Sửa chữa TSCĐ

Các chi phí sửa chữa TSCĐ không được tính tăng nguyên giá TSCĐ mà được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 3 năm.

Đối với những TSCĐ mà việc sửa chữa có tính chu kỳ thì doanh nghiệp được trích trước chi phí sửa chữa theo dự toán vào chi phí hàng năm. Nếu số thực chi sửa chữa TSCĐ lớn hơn số trích theo dự toán thì doanh nghiệp được tính thêm vào chi phí hợp lý số chênh lệch này. Nếu số thực chi sửa chữa TSCĐ nhỏ hơn số đã trích phần chênh lệch được hạch toán giảm chi phí kinh doanh trong kỳ.

 • Cách hạch toán chi phí sửa chữa, nâng cấp TSCĐ

Công tác sửa chữa TSCĐ của DN có thể tiến hành theo phương thức tự làm hoặc giao thầu.

Khi phát sinh chi phí cải tạo, nâng cấp, sửa chữa TSCĐ:

Nợ TK 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ

Nợ TK 1332- Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 111/112/331…

Khi việc sửa chữa, cải tạo nâng cấp được hoàn thành

Nếu là khoản chi phí sửa chữa (không đủ điều kiện ghi tăng nguyên giá TSCĐ)

Nợ TK 623/627/641/642… (nếu là sửa chữa nhỏ)

Nợ TK 242 (nếu là sửa chữa lớn được phân bổ nhiều kỳ)

Nợ TK 352 dự phòng phải trả (nếu trích trước chi phí sửa chữa định kỳ)

Có TK  2413- Sửa chữa lớn TSCĐ

Nếu là khoản cải tạo nâng cấp (thỏa mãn điều kiện ghi tăng nguyên giá TSCĐ)

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình

Có TK 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ

Chú ý: Trường hợp sủa chữa thường xuyên TSCĐ thì không hạch toán vào TK 2413 mà tính thẳng vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ

Nợ TK 154/627/641/642…

Nợ TK 133

Có TK 111/112/331…

Ngoài ra còn có chi phí sửa chữa đối với TSCĐ đi thuê, Kế toán An Hiểu Minh sẽ giới thiệu nội dung này ở bài tiếp theo. Trân trọng!

————————————————–

Các bài viết khác: Cách tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng

Chúc các bạn thành công! Mọi thắc mắc cần giải đáp các bạn có thể Comment trực tiếp ở phần bình luận bên dưới để được hỗ trợ!

Điện thoại: 02373.722.858 – Fax: 02373.722.858
Hotline: 0329.522.858 (Ms. Hoài) – 0961.522.858 (Ms. Hà)

Lê Hoa

 

 

Ý kiến bình luận