Hướng dẫn in hóa đơn từ phần mềm Misa Mimosa.net 2019

HƯỚNG DẪN IN HÓA ĐƠN TỪ PHẦN MỀM MISA MIMOSA.NET 2019

Làm thế nào để in hóa đơn từ phần mềm Misa Mimosa.net 2019? Sau đây, Kế toán An Hiểu Minh xin hướng dẫn mọi người cách in hóa đơn từ phần mềm Misa Mimosa.Net 2019.

1. Tạo dữ liệu kế toán mới
– Nếu đơn vị muốn theo dõi in hóa đơn độc lập với dữ liệu kế toán
– Đơn vị không phải in nhiều phiếu thu. Vì mỗi hóa đơn viết theo từng học sinh.
Thao tác trong Phần mềm
Vào Tệp/ Đóng dữ liệu kế toán
Vào Tệp/ Tạo dữ liệu kế toán mới.
Máy chủ: .\MISAMIMOSA.NET2019
Nhấn Đồng ý, nhấn Tiếp tục
B1: Chọn cách tạo dữ liệu kế toán
Chọn tạo mới từ đầu. Nhấn Tiếp tục
B2: Khai báo thông tin dữ liệu
Tên dữ liệu: HOADON_2018
Nơi lưu dữ liệu: D \MISA Mimosa.NET2019 data\
Nhấn tiếp tục
B3: Khai báo thông tin đơn vị
Khai báo mã QHNS, tên đơn vị, địa chỉ, chọn thuộc ngành, chọn là đơn vị
Nhấn tiếp tục
B4: Tùy chọn nghiệp vụ ( Quan trọng)
Chọn Hạch toán thuế GTGT, chọn Quản lý kho
Nhấn Tiếp tục
B5: MLNS thường dùng
Nhấn Tiếp tục
B6: Ngày hạch toán: Chọn 01/01/2018
Nhấn tiếp tục
B7: Xác nhận các lựa chọn
Nhấn Tiếp tục, thực hiện
* Lưu ý: Sau khi tạo dữ liệu xong, mở dữ liệu HOADON_2018 để nhập liệu in hóa đơn
2. Lấy phân hệ mua hàng, bán hàng ra bàn làm việc
– Đối với đơn vị muốn theo dõi in hóa đơn học phí cùng chung với dữ liệu kế
toán
– Đối với đơn vị tạo dữ liệu kế toán mới không thực hiện thao tác này
Vào Hệ thống/ Tùy chọn/ Nghiệp vụ
Chọn Hạch toán thuế GTGT, chọn Quản lý kho
Nhấn áp dụng, đồng ý
3. Khai báo thông tin ban đầu
Vào Tiện ích/ Khai báo thông tin ban đầu
3.1: Khai báo phòng ban.
Nhấn thêm. Khai mã phòng ban: 01, tên phòng ban: tendonvi
3.2 : Khai báo học sinh
TH1: Khai báo từng học sinh
Vào Khách hàng, Nhà cung cấp. Nhấn thêm
Khai mã KH, NCC, ( Ký hiệu mã cho dễ tìm kiếm khi nhập. VD:
NVA.LOP6A), Tên KH, NCC, địa chỉ, chọn vào ô Là cá nhân
TH2: Nhập khẩu học sinh từ file Excle
B1: Lấy file Excle ngầm định của PM (Có thể tải trên mail gửi kèm)
Vào Tệp/ Nhập khẩu dữ liệu từ Excle/ Nhấn Tiếp theo. Chọn Khách hàng nhà cung cấp. Chọn Lấy mẫu ngầm định. Tải mẫu ngầm định về lưu ở máy
B2: Coppy Danh sách học sinh từ mẫu Excle có sẵn vào mẫu Excle ngầm định của Phần mềm: Cần coppy các cột mã KH, NCC; Tên KH, NCC; địa chỉ; Cột là cá nhân: Chọn TRUE
B3: Nhập khẩu file Excle ngầm định của PM
Vào Tệp/ Nhập khẩu dữ liệu từ Excle/ Nhấn Tiếp theo. Chọn Khách hàng nhà cung cấp. Chọn đường dẫn tệp dữ liệu: Chọn file Excle ngầm định của PM đã được coppy danh sách học sinh vào
Nhấn Tiếp theo ( 4 lần), Nhấn đóng
3.3: Thông tin đơn vị:
Khai báo tên đơn vị, địa chỉ, Mã số Thuế, điện thoại, Số TK
3.4: Khai báo Hóa đơn
Vào Vật tư hàng hóa/ Vật tư hàng hóa/ Loại Vật tư: Chọn Dịch vụ.
Nhấn thêm:
Mã vật tư, hàng hóa: HOADON
Tên vật tư, hàng hóa: Thu học phí học sinh
Đơn giá mua, đơn giá bán ( Số thu học phí của mỗi học sinh để sau này nhập liệu không phải gõ), đơn vị tính, chọn vào ô Là Dịch vụ
4. Nhập thu học phí của học sinh
Vào Bán hàng/ Bán hàng thu tiền ngay/ Bán hàng thu tiền mặt
Chọn người nộp, lý do nộp, ngày phiếu thu, ngày hạch toán
Chọn Loại hóa đơn, hóa đơn thông thường
Hình thức hóa đơn: Hóa đơn tự In
Chọn Mẫu số hóa đơn : 02GTTT ( Nếu đơn vị đăng ký mẫu khác Vào Danh mục/ Mẫu số hóa đơn để thêm)
Nhập ngày HĐ, ký hiệu HĐ, Số HĐ
Tại Tab 1. Hàng tiền: Chọn Mã hàng: HOADON, ĐK N1111/C531, chọn số lượng
Tại Tab 3. MLNS: Chọn nguồn: Phí, lệ phí để lại
Taị Tab 4. Thống kê : Chọn Hoạt động: Phụ vụ hoạt động thu phí.
Nhấn Cất. Vào In: Hóa đơn bán hàng ( Mẫu tự in 2 liên hoặc 3 liên do đăng ký với thuế)
* Lưu ý: Để In được hóa đơn này đơn vị cần ra đăng ký với cơ quan thuế.
Đơn vị Nhập Thu học phí của một học sinh đại diện. In Mẫu hóa đơn bán hàng (2 liên hoặc 3 liên) . Nhấn vào Sửa báo cáo bỏ những dòng không cần thiết. In ra giấy và đăng ký với cơ quan Thuế

Chúc các bạn thành công! Mọi thắc mắc cần giải đáp các bạn có thể Comment trực tiếp ở phần bình luận để được hỗ trợ!

BÀI LIÊN QUAN: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Misa Mimosa.Net 2019 (Phần 1)

———————————————————————————————————————————————————

Kế toán An Hiểu Minh – Lấy tâm dựng tầm!

Các bạn tìm hiểu khóa học Kế toán thực tế chuyên sâu có thể tham khảo: Lớp học thực hành Kế toán thuế An Hiểu Minh tại Thanh Hóa.

Ý kiến bình luận