THUẾ TNCN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

THUẾ TNCN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH MTV được hiểu là chủ sở hữu chuyển giao một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của mình cho cá nhân, tổ chức khác. Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng vốn góp tại cơ quan đăng ký kinh doanh, bên chuyển nhượng vốn góp phải làm thủ tục nộp thuế thu nhập cá nhân áp dụng khi chuyển nhượng.

Tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân có quy định thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác. Đây là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Do vậy, việc chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, người chuyển nhượng phải có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp là thu nhập tính thuế và thuế suất.

 – Thu nhập tính thuế: Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượng và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

Thuế suất thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20% (Điểm b khoản 1 Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Cách tính thuế:

a, Đối với cá nhân cư trú

Số thuế TNCN phải nộp được tính theo công thức sau đây:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 20% (điểm d khoản 1 Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Tức là:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = (Giá chuyển nhượng – Giá mua – Chi phí hợp lý liên quan) x 20%.

+ Giá chuyển nhượng là số tiền cá nhân nhận được theo hợp đồng chuyển nhượng vốn.

+ Giá mua là trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng vốn.

+ Chi phí hợp lý liên quan là các chi phí pháp lý phục vụ việc chuyển nhượng, khoản phí, lệ phí nộp nhân sách, các khoản phí khác có liên quan trực tiếp. Các khoản này phải có hoá đơn, chứng từ hợp lệ.

(Theo khoản 1 Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

Trường hợp nếu giá chuyển nhượng bằng giá mua:

Thuế TNCN = (Giá chuyển nhượng – Giá mua- Chi phí hợp lý liên quan) x 20% = 0 x 20% = 0

=>Do vậy sẽ không phát sinh nộp thuế TNCN

Ví dụ: Ông A là Giám đốc đồng thời cũng là Chủ sở hữu của Công ty TNHH một thành viên X, Ông A góp  vốn c vào công ty X là 1.000.000.000đ (Một tỷ đồng). Nay vì ông A sắp sang nước ngoài định cư nên chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của mình tại công ty X cho ông B với giá chuyển nhượng là 1.000.000.000đ (Một tỷ đồng).

Thuế TNCN ông A phải nộp từ chuyển nhượng vốn góp:

(1.000.000.000-1.000.000.000) x 20% = 0

=> Vậy ông A không phát sinh số thuế TNCN phải nộp từ việc chuyển nhượng vốn góp này.

b, Đối với cá nhân không cư trú

Câu hỏi dành cho các bạn là: Các bạn cần tìm hiểu thế nào là cá nhân không cư trú, cá nhân cư trú, sự khác nhau giữa cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú thông qua bài viết của Kế toán An Hiểu Minh.

Số thuế TNCN phải nộp được tính theo công thức sau đây:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 0.1%

+  Thu nhập tính thuế là tổng số tiền mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc chuyển nhượng phần vốn tại tổ chức, cá nhân Việt Nam không phân biệt việc chuyển nhượng được thực hiện tại Việt Nam hay nước ngoài. Tổng số tiền mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc chuyển nhượng phần vốn tại các tổ chức, cá nhân Việt Nam là giá chuyển nhượng vốn không trừ bất kỳ khoản chi phí nào kể cả giá vốn (Theo khoản 1 Điều 20 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Vậy là Kế toán An Hiểu Minh đã hướng dẫn bạn cách tính và nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn trong Công ty TNHH một thành viên. Chúc các bạn thành công!

Lụa Blue


 Các bài viết khác:

Thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên

Quy định về tiền lương của Giám đốc Công ty TNHH MTV

 

 

 

 

 

Ý kiến bình luận