LỆ PHÍ MÔN BÀI MỚI NHẤT NĂM 2020

LỆ PHÍ MÔN BÀI MỚI NHẤT NĂM 2020

LỆ PHÍ (THUẾ) MÔN BÀI LÀ GÌ?

Lệ phí môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào GPKD (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Hiểu đơn giản, đây là mức thuế doanh nghiệp/công ty phải nộp hàng năm cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký; doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy quốc gia/địa phương.

MỨC THUẾ, BẬC LỆ PHÍ MÔN BÀI PHẢI NỘP TRONG NĂM 2020

Theo Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2020, mức thuế, bậc lệ phí môn bài bạn cần nộp trong năm 2020 nằm trong bảng sau:

LOẠI HÌNH TỔ CHỨC VÀ VỐN

SỐ TIỀN CẦN NỘP

Thành lập trước ngày 25/02/2020

Doanh nghiệp/ Tổ chức cố vốn điều lệ/ đầu tư trên 10 tỷ đồng

3.000.0000 đồng/ năm

Doanh nghiệp/ Tổ chức cố vốn điều lệ/ đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.0000 đồng/ năm

Chi nhánh, VP đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.0000 đồng/ năm

Hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/ năm

1.000.0000 đồng/ năm

Hộ kinh doanh có doanh thu trên 300 triệu đến 500 triệu đồng/ năm

500.0000 đồng/ năm

Hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đến 300 triệu đồng/ năm

300.0000 đồng/ năm

Thành lập từ ngày 25/02/2020

Doanh nghiệp/ tổ chức, hộ kinh doanh, chi nhánh, VP đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

Miễn thuế môn bài

THỜI GIAN KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI 2020

Theo Khoản 3, Điều 1 Nghị định 22/2020 sửa đổi Khoản 1, Điều 5 của NĐ 139/2016/NĐ-CP như sau:

“Người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh phải thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Việc này thực hiện trước ngày 30/01 năm sau năm bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc thành lập.”

Theo đó, doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 25/02/2020 sẽ được miễn nộp thuế môn bài năm 2020. Doanh nghiệp này phải nộp tờ khai lệ phí môn bài đầu tiên trước ngày 30/01/2021.

Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài

Annie Nguyễn


Bài viết khác: Lưu ý khi lập Quyết toán thuế TNDN

 

 

 

Ý kiến bình luận