Thuế TNDN đối với DN kê khai thuế GTGT theo PP trực tiếp

Cách tính thuế TNDN đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Quyết toán thuế TNDN đối với những doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp có gì khác với những doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Kế toán An Hiểu Minh xin chia sẻ với các bạn kế toán qua bài viết này, nhằm giúp cho kế toán những công ty kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp lựa chọn cho công ty mình phương pháp tính thuế TNDN.

Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp được lựa chọn 1 trong 2 cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Theo quy định tại Khoản 5, điều 3, Thông tư 78/2014/TT-BTC về những doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu bao gồm:

“ 5. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

  • Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.
    Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.
  • Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.
  • Đối với hoạt động khác: 2%.”

Theo quy định trên, doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp nếu không xác định được chi phí, thu nhập của mình, thì tính thuế TNDN (Áp mức thuế suất thuế TNDN) theo tỷ lệ như sau:

  • Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.
    Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.
  • Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.
  • Đối với hoạt động khác: 2%.

Những đơn vị kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp mà xác định được chi phí, thu nhập, chi phí của mình thì tính thuế TNDN theo phương pháp kê khai doanh thu, chi phí, thu nhập tính thuế và tính thuế TNDN theo thuế suất như đối với những doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ

Lưu ý :

Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, tính thuế TNDN theo tỷ lệ trên doanh thu, hay theo thuế suất trên thu nhập chịu thuế, thì vẫn phải lập báo cáo tài chính và sổ sách kế tóan đầy đủ theo Luật kế toán.

Vậy là Kế toán An Hiểu Minh đã hướng dẫn bạn cách tính thuế TNDN đối với những Doanh nghiệp không hạch toán được chi phí riêng (Áp mức thuế suất thuế TNDN)

Tony Hưng


XEM KHÓA HỌC ONLINE TẠI ĐÂY

 

 

 

Ý kiến bình luận