Thông báo về việc chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Đại lý thuế An Hiểu Minh xin gửi thông báo đến tất cả các Doanh nghiệp đang là khách hàng, đối tác của An Hiểu Minh nắm rõ cơ chế chính sách của Nhà nước, cơ quan thuế để phối hợp thực hiện việc chuyển đổi Hóa đơn điện tử theo quy định và có phương án chuẩn bị để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

 

THÔNG BÁO

(V/v chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC)

Kính gửi:  Quý Doanh nghiệp

Lời đầu tiên, Đại lý thuế An Hiểu Minh xin cảm ơn Quý Doanh nghiệp luôn đồng hành cùng với Chúng tôi trong suốt thời gian qua, hy vọng trong thời gian tới với những chính sách thay đổi của Nhà nước trong việc siết chặt quản lý thuế để hạn chế thất thoát ngân sách, rủi ro trong hoạt động của Doanh nghiệp, Đại lý thuế An Hiểu Minh vẫn luôn đồng hành, tư vấn và hỗ trợ Doanh nghiệp cùng phát triển. Sau đây là một số thay đổi về chính sách thuế trong thời gian tới mà Quý Doanh nghiệp cần nắm bắt và có những thay đổi kịp thời:

  • Căn cứ TT78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn quy định về hóa đơn chứng từ.

Đại lý thuế An Hiểu Minh xin gửi thông báo đến tất cả các Doanh nghiệp đang là khách hàng, đối tác của An Hiểu Minh nắm rõ cơ chế chính sách của Nhà nước, cơ quan thuế để phối hợp thực hiện việc chuyển đổi Hóa đơn điện tử theo quy định và có phương án chuẩn bị để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

Cụ thể một số điểm cần lưu ý thực hiện triển khai đối với tất cả các Doanh nghiệp bắt đầu từ 01/04/2022 như sau:

  1. Từ 01/04/2022 tất cả các Doanh nghiệp sẽ phải đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử (không có trường hợp khác).
  2. Từ 01/04/2022 tất cả các Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn điện tử phải chuyển đổi hóa đơn điện tử theo thông tư 78.
  3. Từ 01/04/2022 sau khi chuyển đổi Hóa đơn điện tử theo TT78/2021 thì Hóa đơn sẽ không thể xuất lùi ngày, tức là Hóa đơn phải xuất ngay lập tức tại thời điểm bán hàng, nếu để sang ngày khác thì phải xuất hóa đơn theo ngày hiện tại.
  4. Từ 01/04/2022 sẽ thực hiện việc chuyển đối Hóa đơn điện tử lên Thông tư 78/2021 vì vậy sẽ có thể mất  vài ngày để chuyển đổi thành công, vì vậy Doanh nghiệp sẽ không thể xuất hóa đơn khi chưa chuyển đổi thành công. Tất cả các hóa đơn điện tử (hoặc hóa đơn giấy) sẽ làm thủ tục hủy bỏ sử dụng.

Mọi vướng mắc cần tư vấn hỗ trợ:

Hotline:         Mr. Tấn        0947.522.858            Ms. Hòa: 0972.522.858

                       Ms. Liên      0968.522.858            Ms. Khanh: 0976.522.858

Click tham gia nhóm cộng đồng để nhận nhiều thông tin bổ ích:

Nhóm facebook: Cộng đồng Hỗ trợ Chia sẻ Kiến thức Kế toán – Thuế – Bảo hiểm

Nhóm Zalo hỗ trợ: Kiến thức Kế toán – Thuế – Bảo hiểm

Ý kiến bình luận