CÁC BÚT TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TK 711 KHI THU CÁC KHOẢN BỒI THƯỜNG

CÁC BÚT TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TK 711 KHI THU CÁC KHOẢN BỒI THƯỜNG

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thì các khoản bồi thường, phạt nhận được kế toán cần phải xem xét bản chất từng trường hợp cụ thể để hạch toán phù hợp.

+  Phản ánh các khoản thu tiền phạt

–  Trường hợp các khoản tiền phạt được ghi nhận vào thu nhập khác, kế toán ghi nhận bút toán sau:
Nợ các TK liên quan

Có TK 711 – thu nhập khác.

VD: Công ty TNHH AN Hiểu Minh thu khoản tiền phạt do công ty đối tác giao hàng chậm số tiền bằng 10% giá trị hợp đồng là: 6.000.000đ. Hạch toán như sau:

Nợ TK 1111: 6.000.000đ

Có TK 711: 6.000.000đ

+  Phản ánh các khoản được bên thứ ba bồi thường (như tiền bảo hiểm được bồi thường, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh…), ghi:

Nợ các TK 111, 112,…

Có TK 711 – Thu nhập khác.

– Các khoản chi phí liên quan đến xử lý các thiệt hại đối với những trường hợp đã mua bảo hiểm, ghi:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 152,…

VD: Công ty An Hiểu Minh va quệt xe dẫn đến xây xước, công ty được bảo hiểm chi trả cho phần sơn sửa lại số tiền là: 3.000.000đ. Ngoài ra An Hiểu Minh còn phải chi trả khoản tiền phí là: 500.000đ. vậy sẽ hạch toán như sau:

Nợ TK 1111: 3.000.000đ

Có TK 711: 3.000.000đ

Nợ TK 811: 500.000đ

Có TK 1111: 500.000đ

—————————————————————————————————

Các bài viết khác: Chương trình “Lì xì đầu xuân Canh Tý”

Chúc các bạn thành công! Mọi thắc mắc cần giải đáp các bạn có thể Comment trực tiếp ở phần bình luận bên dưới để được hỗ trợ!

Điện thoại: 02373.722.858 – Fax: 02373.722.858
Hotline: 0329.522.858 (Ms. Hoài) – 0961.522.858 (Ms. Hà)

 

Ý kiến bình luận