CÁCH HẠCH TOÁN HÀNG TIÊU DÙNG NỘI BỘ

CÁCH HẠCH TOÁN HÀNG TIÊU DÙNG NỘI BỘ

Theo khoản 2 điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của BTC quy định:
 
“Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT.”

Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC):

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Vậy: Hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ (xuất vật tư, bán thành phẩm) để tiếp tục quá trình sản xuất thì không cần xuất hóa đơn và kê khai thuế GTGT

Hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ theo Thông tư 133 và 200:

– Căn cứ vào Thông tư 26 và 119 bên trên, khi xuất tiêu dùng nội bộ sẽ không phải xuất hóa đơn và kê khai thuế GTGT nữa, như vậy sẽ không phản ánh doanh thu nội bộ và hạch toán thuế GTGT, mà chỉ cần hạch toán vào chi phí.

– Khi xuất sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ:

          Nợ TK 154, 242, 641, 642, 241, 211… (Tùy từng mục đích sử dụng, bộ phận để hạch toán) (TT 200)

          Nợ TK 154, 242, 642, 241, 211… (Tùy từng mục đích sử dụng, bộ phận để hạch toán) (TT 133)
                   Có TK – 155, 156.. (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hóa)

Điện thoại: 02373.722.858 – Fax: 02373.722.858
Hotline: 0968.522.858 (Ms Liên) – 0947.522.858 (Mr Tấn)

BÀI VIẾT KHÁC: CÁCH HẠCH TOÁN HÀNG HÓA BIẾU TẶNG


Kế toán An Hiểu Minh – Lấy tâm dựng tầm!

Các bạn tìm hiểu khóa học Kế toán thực tế chuyên sâu có thể tham khảo: Lớp học thực hành Kế toán thuế An Hiểu Minh tại Thanh Hóa

Ý kiến bình luận