Cách Kê khai điều chỉnh bổ sung thuế Giá trị gia tăng mới nhất 2018 – Phần 2

Kê khai thuế Giá trị gia tăng năm 2018:

Hôm nay, Kế toán An Hiểu Minh sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách Điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT khi mà hết thời hạn nộp tờ khai chính thức.

Ví dụ: Kỳ kê khai thuế GTGT quý II/2018 của Công ty TNHH An Hiểu Minh từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/07/2018.

Sau ngày 30/07/2018 tức từ ngày 01/08/2018 trở đi là hết thời hạn nộp tờ khai chính thức quý II/2018. Vậy trong trường hợp Kế toán phát hiện ra Hóa đơn đầu ra, đầu vào của kỳ kê khai quý II/2018 bị kê khai sai thì làm thế nào? Sau đây là các tình huống thực tế xảy ra và cách xử lý:

Nguyên tắc: Sai ở đâu thì sửa ở đấy, nghĩa là kỳ nào kê khai sai thì kê khai bổ sung thành đúng ở kỳ đấy.

Tình huống 1: Làm tăng số thuế phải nộp (Trong kỳ kê khai Quý II/2018 Công ty TNHH An Hiểu Minh phát sinh số thuế GTGT phải nộp)

Ngày 10/08/2018 Kế toán An Hiểu Minh phát hiện 1 Hóa đơn đầu vào kê khai 2 lần. Kế toán An Hiểu Minh xử lý như sau:

  • B1: Lập lại tờ khai bổ sung quý II/2018 thành số đúng.
  • B2: Nêu nguyên nhân, giải thích tại KHBS
  • B3: Nộp thêm thuế, nộp tiền chậm nộp

Trường hợp phát hiện Hóa đơn đầu ra làm tương tự như Hóa đơn đầu vào nhé!

Tình huống 2: Giảm số thuế GTGT phải nộp (Trong kỳ kê khai Quý II/2018 Công ty TNHH An Hiểu Minh phát sinh số thuế GTGT phải nộp)- Các bạn làm tương tự như trên nhé.

Tình huống 3: Tăng số thuế GTGT được khấu trừ

Ngày 10/08/2018 Kế toán An Hiểu Minh phát hiện 1 Hóa đơn đầu vào kê khai sai giá trị (giá trị kê khai sai thuế GTGT đầu vào được  khấu trừ 1.000.000đ, số đúng là 10.000.000đ, chênh lệch thuế GTGT đầu vào là 9.000.000đ. Kế toán An Hiểu Minh xử lý như sau:

– B1: Lập lại tờ khai bổ sung quý II/2018 thành số đúng.

– B2: Nêu nguyên nhân, giải thích tại KHBS

– B3: Trong kỳ kê khai tiếp theo cụ thể Quý III/2018 kê khai tờ khai Quý III/2018. Lưu ý: Tại chỉ tiêu [22] – Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang lấy giá trị theo tờ khai chính thức cuối cùng. Không lấy giá trị tại tờ khai bổ sung Quý II/2018. Giá trị điều chỉnh Tại chỉ tiêu [38] – Điều chỉnh tăng nhập giá trị 9.000.000đ.

Tình huống 4: Giảm số thuế GTGT được khấu trừ (Số thuế sau điều chỉnh bổ sung vẫn còn được khấu trừ)

Ngày 10/08/2018 Kế toán An Hiểu Minh phát hiện 1 Hóa đơn đầu vào kê khai sai giá trị (giá trị kê khai sai thuế GTGT đầu vào được  khấu trừ 10.000.000đ, số đúng là 1.000.000đ, chênh lệch thuế GTGT đầu vào là 9.000.000đ. Kế toán An Hiểu Minh xử lý như sau:

– B1: Lập lại tờ khai bổ sung quý II/2018 thành số đúng.

– B2: Nêu nguyên nhân, giải thích tại KHBS

– B3: Trong kỳ kê khai tiếp theo cụ thể Quý III/2018 kê khai tờ khai Quý III/2018. Lưu ý: Tại chỉ tiêu [22] – Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang lấy giá trị theo tờ khai chính thức cuối cùng. Không lấy giá trị tại tờ khai bổ sung Quý II/2018. Giá trị điều chỉnh Tại chỉ tiêu [37]- Điều chỉnh giảm nhập giá trị 9.000.000đ.

Tình huống 5: Giảm khấu trừ tăng phải nộp

Ngày 10/08/2018 Kế toán An Hiểu Minh phát hiện 1 Hóa đơn đầu vào kê khai sai giá trị (giá trị kê khai sai thuế GTGT đầu vào được  khấu trừ 10.000.000đ, số đúng là 1.000.000đ, chênh lệch thuế GTGT đầu vào là 9.000.000đ dẫn đến phát sinh thuế GTGT phải nộp trong kỳ ở chỉ tiêu [40] – Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ của kỳ kê khai Quý II/2018. Kế toán An Hiểu Minh xử lý như sau:

– B1: Lập lại tờ khai bổ sung quý II/2018 thành số đúng.

– B2: Nêu nguyên nhân, giải thích tại KHBS

– B3: Trong kỳ kê khai tiếp theo cụ thể Quý III/2018 kê khai tờ khai Quý III/2018. Lưu ý: Tại chỉ tiêu [22] – Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang lấy giá trị theo tờ khai chính thức cuối cùng. Không lấy giá trị tại tờ khai bổ sung Quý II/2018. Giá trị điều chỉnh Tại chỉ tiêu [37]- Điều chỉnh giảm nhập giá trị 9.000.000đ.

– B4: Phát sinh thuế GTGT phải nộp của kỳ kê khai Quý II/2018. Nộp tiền thuế, tiền chậm nộp.

Tình huống 6: Giảm phải nộp tăng khấu trừ

Ngày 10/08/2018 Kế toán An Hiểu Minh phát hiện 1 Hóa đơn đầu vào kê khai sai giá trị (giá trị kê khai sai thuế GTGT đầu vào được  khấu trừ 1.000.000đ, số đúng là 10.000.000đ, chênh lệch thuế GTGT đầu vào là 9.000.000đ dẫn đến không phát sinh thuế GTGT phải nộp trong kỳ ở chỉ tiêu [40] – Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ của kỳ kê khai Quý II/2018. Kế toán An Hiểu Minh xử lý như sau:

– B1: Lập lại tờ khai bổ sung quý II/2018 thành số đúng.

– B2: Nêu nguyên nhân, giải thích tại KHBS

– B3: Trong kỳ kê khai tiếp theo cụ thể Quý III/2018 kê khai tờ khai Quý III/2018. Lưu ý: Tại chỉ tiêu [22] – Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang lấy giá trị theo tờ khai chính thức cuối cùng. Không lấy giá trị tại tờ khai bổ sung Quý II/2018. Giá trị điều chỉnh Tại chỉ tiêu [38]- Điều chỉnh tăng nhập giá trị 9.000.000đ.

Tình huống 7: Sai nhiều kỳ kê khai chúng ta làm tương tự các tình huống trên. Sai ở kỳ nào thì Kê khai bổ sung kỳ đó. Tại kỳ kê khai hiện tại, điều chỉnh tại chỉ tiêu [37], [38].

Chúc các bạn thành công! Mọi thắc mắc cần giải đáp các bạn có thể Comment trực tiếp ở phần bình luận để được hỗ trợ!

KÊ KHAI ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG MỚI NHẤT 2018 – PHẦN 1

———————————————————————————————————————————————————-

Kế toán An Hiểu Minh – Lấy tâm dựng tầm!

Các bạn tìm hiểu khóa học Kế toán thực tế chuyên sâu có thể tham khảo: Lớp học thực hành Kế toán thuế An Hiểu Minh tại Thanh Hóa.

Ý kiến bình luận