Mức lương đóng BHXH năm 2019

MỨC TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BHXH NĂM 2019

Cùng kế toán An Hiểu Minh tìm hiểu về “Mức tiền lương đóng BHXH năm 2019”. Quy định tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN 2019, Bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp theo QĐ 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN 2019 bắt buộc:

– Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới  tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động (Không phân biệt số lượng lao động đơn vị đang sử dụng).

– Từ ngày 01/01/2018 trở đi: Những người làm việc theo Hợp đồng lao động có thời hạn đủ từ 01 tháng đến dưới 03 tháng phải tham gia.

– Người lao động đồng thời có từ 02 Hợp đồng lao động trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì:

          Đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên

          Đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.

          (Điều 4, 13, 17, 21 QĐ 595/QĐ-BHXH)

Chú ý:

– Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTNLĐ-BNN; không thuộc đối tượng tham gia BHYT, BHTN. (Theo CV số 3895/BHXH-TB)

– Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó hoặc đóng lại Công ty mẹ. (QĐ số 888/QĐ-BHXH)

2. Các khoản phụ cấp Không phải đóng BHXH:

          Căn cứ điều 30, TT 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như:

– Tiền thưởng

– Tiền ăn giữa ca

– Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại,…

– Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động,….

– Và các khoản hỗ trợ khác

=> Những khoản trên phải ghi thành mục riêng trong HĐLĐ theo khoản 11, Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

3. Các khoản lương đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2019:

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ lương do người sử dụng lao động quyết định: Là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo QĐ tại Điều 4 của TT 47/2015/TT-BLĐTBXH và điều 30 TT 59/2015/TT-BLĐTBXH, cụ thể như sau:

– Mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động QĐ tại Điểm a Khoản 5 Điều 4 NĐ số 05/2015/NĐ-CP bao gồm:

3.1. Mức lương:

– Là mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo QĐ của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận.

– Đối với người lao động hưởng lương theo sản phầm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

– Trong thời gian người lao động ngừng việc theo QĐ của pháp luật về lao động mà vẫn được hưởng tiền lương thì người lao động và người sử dụng lao động thực hiện đóng BHXH bắt buộc theo mức tiền lương người lao động được hưởng trong thời gian ngừng việc.

– Tiền lương tháng đóng BHXH đối với người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP là tiền lương do doanh nghiệp quyết định, trừ viên chức quản lý chuyên trách trong công ty TNHH 1 TV do NN làm chủ sở hữu.

– Tiền lương tháng đóng BHXH đối với người quản lý điều hành Hợp tác xã có hưởng tiền lương quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP là tiền lương do đại hội thành viên quyết định.

3.2. Phụ cấp lương

Ghi các khoản phụ cấp lương mà 2 bên đã thỏa thuận, cụ thể:

a) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ, như:

– Phụ cấp chức vụ, chức danh;

– Phụ cấp trách nhiệm;

– Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

– Phụ cấp thâm niên;

– Phụ cấp khu vực;

– Phụ cấp lưu động;

– Phụ cấp thu hút;

– Các phụ cấp có tính chất tương tự khác.

b) Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

3.3. Các khoản bổ sung khác:

Ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:

Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Ví như tiền lương thưởng tháng 13 và phụ cấp chuyên cần không phải đóng BHXH.

Chúc các bạn thành công! Mọi thắc mắc cần giải đáp các bạn có thể Comment trực tiếp ở phần bình luận để được hỗ trợ!

BÀI LIÊN QUAN: QUYẾT TOÁN THUẾ CẦN CHUẨN BỊ NHỮNG GÌ?

———————————————————————————————————————————————————

Kế toán An Hiểu Minh – Lấy tâm dựng tầm!

Các bạn tìm hiểu khóa học Kế toán thực tế chuyên sâu có thể tham khảo: Lớp học thực hành Kế toán thuế An Hiểu Minh tại Thanh Hóa.

Ý kiến bình luận