HẠCH TOÁN CHI PHÍ SỬA CHỮA, NÂNG CẤP TSCĐ ĐI THUÊ

HẠCH TOÁN CHI PHÍ SỬA CHỮA, NÂNG CẤP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐI THUÊ

Ở bài trước Kế toán An Hiểu Minh đã đề cập đến hạch toán chi phí sửa chữa nâng cấp Tài sản cố định (TSCĐ) đi mua, tiếp theo xin giới thiệu với các bạn nội dung về chi phí sửa chữa nâng cấp TSCĐ đối với TSCĐ đi thuê.

Theo Điều 8 TT45/2013/TT-BTC

Trường hợp trong hợp đồng cho thuê tài sản (bao gồm cả thuê hoạt động và thuê tài chính) quy định bên đi thuê có trách nhiệm sửa chữa tài sản trong thời gian đi thuê thì chi phí sửa chữa TSCĐ đi thuê được phép hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh nhưng thời gian tối đa không quá 3 năm.

Theo Quy định tại khoản 2.16 Điều 4 TT96/2015/TT-BTC

Phần chi phí thuê TSCĐ vượt quá mức phân bổ theo số năm mà bên đi thuê trả tiền trước thì không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Ví dụ: Doanh nghiệp A thuê TSCĐ trong vòng 4 năm với số tiền thuê là 400 triệu đồng và thanh toán 1 lần. Chi phí thuê TSCĐ được hạch toán vào chi phí hàng năm là 100 triệu đồng. Chi phí thuê TSCĐ hàng năm vượt trên 100 triệu đồng thì phần vượt trên 100 triệu đồng không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Đối với chi phí sửa chữa TSCĐ đi thuê mà trong hợp đồng thuê tài sản quy định bên đi thuê có trách nhiệm sửa chữa tài sản trong thời gian đi thuê thì chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê được phép hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí nhưng thời gian tối đa không quá 3 năm.

Ví dụ: Chi phí sửa chữa kho bãi đi thuê, chi phí sửa chữa văn phòng đi thuê phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí thi công lắp đặt các hạng mục như kính cường lực, sàn gỗ, tường thạch cao, hệ thống điện…cho văn phòng đi thuê.

Cách hạch toán chi phí sửa chữa TSCĐ đi thuê:

  1. Nếu sửa chữa thường xuyên hoặc 1 lần giá trị nhỏ:

Nợ TK 154/627/641/642

Nợ TK 133

Có TK 111,112,331

  1. Nếu chi phí sửa chữa TSCĐ đi thuê mà lớn (sửa chữa văn phòng, kho bãi, nhà xưởng….) Chi phí nguyên vật liệu, nhân công, chi phí khác…

Nợ TK 2413- sửa chữa nâng cấp TSCĐ

Nợ TK 1332- thuế GTGT được khấu trừ

       Có TK 111,112,331…

Khi việc sửa chữa hoàn thành

Nơ TK 242

       Có TK 241

Hàng kỳ phân bổ vào chi phí:

Nợ TK 154,642,641,627

      Có TK 242

BÀI VIẾT KHÁC: HẠCH TOÁN CHI PHÍ SỬA CHỮA NÂNG CẤP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Chúc các bạn thành công! Mọi thắc mắc cần giải đáp các bạn có thể Comment trực tiếp ở phần bình luận bên dưới để được hỗ trợ!

Điện thoại: 02373.722.858 – Fax: 02373.722.858
Hotline: 0329.522.858 (Ms. Hoài) – 0961.522.858 (Ms. Hà)

Lê Hoa

 

Ý kiến bình luận